irc sohbet

IRC SOHBET

Bir Vazgeçilmez IRC Sohbet

IRC Sohbet etmek insanların asla vazgeçemeyeceği eylemlerden bir tanesidir. Sohbet aslen önceden bir planlama ve programlama gerektirmeden yapılan ve doğal olarak seyreden bir anlaşma biçimidir. Yani birine yapılacak olan bir bildiri, uyarı, ikaz veya bir durumun istek ve şikayet doğrultusunda ibraz edilmesi sohbet değeri taşımamaktadır. Bu sebeple sohbet arkadaşça ve belirli bir samimiyet çerçevesinde bir diyalog gerektirmektedir. Sohbet etmenin ilk akla gelen yöntemi ise konuşarak yapılabilmesidir. İnsanların en belirgin özelliklerinden biri konuşma yeteneğidir. Bu sayede insanlar birbirleri ile konuşarak ve iletişime girerek ortak çalışmak ve sorunlara ortak çözümler bulmak konusunu hızlı ve kolay bir şekilde yapı bilmektedirler. İnsanların konuşma becerisi sayesinde büyük medeniyetler inşa etmesi teknolojiler geliştirilmesi mümkün olmuştur. Bu sebeple insanlar birbirleriyle olan iletişimlerini arttırmak ve yaşantılarını daha kolay ve güzel bir şekilde yapabilmek için çaba sarf etmektedirler. İnsanların konuşma yetenekleri birbirlerini anlayabilmeleri, tanıyabilmeleri ve birbirlerine yakın olabilmeleri ile aile, akraba ve arkadaş çevreleri oluşturabilmelerine imkan vermektedir. İnsanların birbirleriyle konuşmaları birçok ihtiyacın giderilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. İnsanların birbiriyle konuşması sohbet etmesi kaçınılmazdır. İnsanlar gündelik hayatta tanıdığı veya tanımadığı birçok kişiyle sohbet etme imkanı bulabilmektedirler. Sohbet etmek çok uzun süreleri kapsayabileceği gibi çok kısa sürelerde de gerçekleşebilmektedir. Sadece bir hal hatır sormak bile bir irc sohbet ortamı yaratmış olmaktadır.

Gündelik hayatta birçok insanla iletişime girmek ve onlarla konuşmak durumunda kalınmaktadır. Bu konuşma çoğunlukla isteklerini dile getirilmesi çerçevesinde kalmaktadır. İnsanların birbirleriyle konuşması ve sohbet etmesi arasında aslen belirgin bir fark bulunmaktadır. Sohbet etmek iki insanın birbirlerinin durumlarını sormaları ve ortak ilgi alakaları hususunda birbirleriyle paylaşımlarda bulunmaları sayesinde gerçekleşmektedir. Örneğin bir bakkala girdiğinizde istediğiniz şeyleri söylemeniz ve karşı tarafın da buna cevap vermesi ve alışverişin bu diyaloglar çerçevesinde sona ermesi bir sohbetleri değeri taşımayacaktır. Ancak bu diyalogların dışında kişilerin birbirleri hakkında veya başka bir konu hakkında konuşmaya başlamaları ve bu konuşmanın belirli bir samimiyet çerçevesinde seyretmesi sohbet ettikleri anlamına gelmektedir. Her gün gittiğiniz bakkalın halini hatırını sormak veya ilgi duyduğunuz herhangi bir konu hakkında onunla iletişime geçmek ve konuşmak bir sohbet ortamının oluştuğunu göstermektedir.Gündelik hayatta komşularınız, mahallede bulunan esnaf veya arkadaşlarımızı gördüğünüzde onlara selam verir ve yola devam edebilirsiniz. Bunun yanında selam verilen kişilerin halini hatırını sormak ne ya onlarla bir konu hakkında iletişime geçmek ve bir süreliğine bu konu hakkında karşılıklı olarak konuşmak onlarla irc sohbet etmek anlamını taşıyacaktır. Yolda karşılaştığınız bir arkadaşınızla dün akşam oynanılan bir futbol maçının nasıl geçtiği hakkında kısa bir diyaloğa girmeniz onunla sohbet ettiğiniz anlamına gelecektir. Arkadaşla girilen bu diyalog her iki tarafında memnuniyetini sağladığı sürece keyifli bir sohbetin yapılıyor olması mümkün olacaktır.

İnsanların birbirleriyle sohbet etmesi birbirleri hakkında fikir sahibi olabilmeleri ve dolayısıyla birbirlerine daha fazla anlayarak yakınlaşabilmek ihtimalini arttırmaktadır. Bunun yanında sohbet etmek sadece konuşarak yapılan bir eylem değildir. İnsanların birbiriyle sohbet etmesi birbirlerine yazmaları ile de olabilmektedir. Eski dönemlerde sıkça kullanılan mektuplar sayesinde insanlar yakınında olmayan arkadaşları, akrabaları, sevdikleri veya ailesinden birileriyle irc sohbet edebilmekteydi. Günümüzde mektup kullanımı sadece faturalar veya tebligat bildirimleri ile sınırlı kalmaktadır. Ancak eski dönemlerden hatırımızda kalan mektup arkadaşlığı gibi kavramlar o dönemler içerisinde insanların birbirlerine uzak mesafede olmalarından dolayı sohbet ihtiyaçlarını o günün imkânlarıyla yani mektup vasıtasıyla yapmalarını gerekli kılmaktaydı. Günümüzde birçok insan anne babasının veya bir büyüğünü birbirine yazdığı mektubu büyük bir merak ve şaşkınlıkla okuyabilmektedir. Mektupların bir ilden başka bir ile veya başka bir ülkeye gitmesinin günler sürdüğü düşünüldüğünde insanların mektup vasıtasıyla birbirlerinin durumlarından haberdar olmaları ve birbirleriyle sohbet etmelerinin zorluğu daha net anlaşılacaktır.

Ancak yaşadığımız çağda artan teknolojik imkanlar sayesinde mesafelerin çok da büyük bir önemi kalmamıştır. Günümüzde gelişen Teknoloji sayesinde insanların birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar dahi birbirleriyle konuşmadan çok rahat bir şekilde sohbet etmeleri imkanı sağlamaktadır. İnternet belki de bu konu için en çok kullanılan mecralardan bir tanesidir. Bunun dışında günlük hayatın bir vazgeçilmezi olan cep telefonları da birbirlerine uzak olan kişilerin hem konuşarak birbirleriyle irc sohbet etmelerini hem de kısa mesajlar aracılığıyla yazarak birbirleriyle sohbet etmelerini olanaklı kılmaktadır. Teknolojik imkanların çok fazla artması sebebiyle internet üzerinden yapılan sohbetler gün geçtikçe artmaktadır. İnsanların birbirleriyle tanışması, birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve keyifli zaman geçirebilmeleri için birbirleriyle sohbet etme ihtiyaçları süreklilik arz etmektedir. Bu sebeple gelişen teknolojik imkanları kullanılarak internet üzerinden de insanlar birbirleriyle kolaylıkla yazılı veya konuşarak ve hatta görüntülü şekilde sohbet etme imkânı nı kolaylıkla bulabilmektedirler. Özellikle son dönemde gelişen yapılarıyla internet üzerinden yapılan sohbetlerde veya cep telefonlarının kullanma yoğunluğunu artması sebebiyle görüntülü konuşma, görüntülü mesajlaşma ve görüntülü sohbet imkanları çok fazla artmıştır. İnsanların birbirleriyle sohbet etmesi birbirlerini tanıyabilmesi ve birbirleriyle iyi ilişkilerde bulunabilmesi insanlar için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu buradan da anlaşılacaktır.

Bu kadar büyük öneme sahip olan bir ihtiyacın giderilmesi için elbetteki teknolojinin de bu amaçla kullanılması gayet normaldir. İnsanların birbirlerinden mesafe olarak uzak oldukları zamanlarda bir bilgisayar sayesinde bağlana bilecekleri ortak bir sunucu ile kolaylıkla iletişime geçmeleri ve birbirleriyle sohbet etmeleri günümüz teknolojik imkanları için oldukça kolay bir eylemdir. Bu sohbetler sadece yazışarak değil artık çok kolay bir şekilde sesli ve görüntülü olarak da yapılabilmektedir. İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırmak ve hatta arttırılmasını sağlamak için icat edilen cep telefonları da artık sadece sesli aramalar veya kısa mesaj kullanarak yazışmaların dışında görüntülü aramalara da imkan vermektedir. Bu sayede birbirlerinden mesafe olarak uzakta olan insanlar birbirlerine duydukları özlem ve hasreti giderebilmek için görüntülü olarak görüşebilmek de ve sohbet edebilmektedirler. Bunun yanında İnsanların çevrelerini genişletmek yeni arkadaşlar edinmek ve ilgi duydukları alanlarda daha fazla insanla sohbet edebilmek için teknolojinin bu imkanından faydalanmaktadırlar. İnsanlar için bir vazgeçilmez olan sohbet etme konusunda sadece tanıdığımız, ailenizin bir parçası veya akrabamız olan kişilerin dışında yeni arkadaşlar edinmek, özellikle ilgi duyduğumuz alanlar konusunda konuşabileceğimiz deneyimlerinden faydalanabileceğimiz ve paylaşım yapabileceğimiz daha farklı kişilere de ulaşmak ve onlarla iletişim kurmak gelişen teknoloji sayesinde kolaylaşmıştır.

İnsanların birbirleriyle ortak çalışması birbirleri ile iletişime geçerek konuşarak ve birbirlerine yardımcı olarak mümkündür. Bunun yanında insanların keyifli vakit geçirmesi sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi içinde sohbet etmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaçların her nesilde ve her devirde insanların asla vazgeçemeyeceği ihtiyaçlar olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de gelişen teknolojinin bu imkanları daha hızlı daha kolay ve daha verimli bir şekilde yapabilmesini sağlamak için sürekli geliştirilmesi olarak gösterilebilir.Bundan sonra da insanlar birbirleri ile iletişime geçmekten ve sohbet etmekten vazgeçmeyeceklerdir. Teknolojik imkanlarda bunu daha fazla kolaylaştırmak ve arttırabilmek için sürekli kendisini yenileyecektir.